През месец октомври НАП- Ямбол обяви в публичния списък 381 длъжници с неплатени данъци и осигуровки за над 5 хиляди лева, предаде кореспондентът на Агенция Блиц. 330 от некоректните клиенти на приходната администрация вече са предадени в Агенцията за държавни вземания за принудително събиране на задълженията.
На шестима длъжници е наложена забрана да напускат страната и за тях е подадено искане до лицензираните органи за отнемане на личното им оръжие.
Новите длъжници с неуредени вноски за данъци и осигуровки са 18. Половината от фирмите са ямболски, а останалите идват от други райони на страната. С най- голяма сума от новорегистрираните длъжници е бургаска фирма, дължаща над 1 милион лева.
Фирма от Ямбол отпада от предходния списък, тъй като е погасила задължението си в размер на близо 15 хиляди лева.
От началото на 2008 година служителите от отдел „Събиране” в НАП- Ямбол са изпратили 1135 покани на лица, които не са платили в срок данъците си. Ако до 7 дни след връчване на писмата лицата не се издължават, срещу тях ще бъдат заведени изпълнителни дела и ще бъдат взети мерки за принудително събиране на сумите. /БЛИЦ