Близо 35 милиона лева е размерът на осигурителните вноски, постъпили в НАП- Ямбол през деветмесечието на 2008 година, предаде кореспондентът на БЛИЦ. Това е 83 % от изпълнението на годишния план. Сумата е с почти 5 милиона лева повече в сравнение със същия период на миналата година.
Най- много са постъпленията от държавно обществено осигуряване - над 24 милиона лева, при 21 милиона лева през 2007.С един милион лева повече са внесени към Здравно-осигурителната каса през настоящата година, което закръгля сумата на 6 милиона и 800 хиляди лева. Постъпленията от допълнително задължително пенсионно осигуряване са малко над 3 милиона лева при 2 милиона 150 хиляди лева през деветте месеца на 2007. От есента на 2007 осигуровките бяха намалени с 3 процентни пункта .Сега плащаме 6 процента в съотношение 60:40 разпределени между работодателя и работника. /Марина Шиварова, БЛИЦ