Повечето историци са съгласни, че Христос е бил истинска личност. Ала описаните в древните документи свръхестествени събития, свързани с живота и смъртта му, правят разграничаването на фактите от легендата изключително трудно. Ето 5 въпроса, на които науката все още се опитва да даде ясен отговор.

1. Кога е роден? 

Повечето християни празнуват раждането на Иисус на 25 декември, но учените са почти единодушни, че това не е датата, на която се е родил той. Дори годината - обикновено поставяна между 2 г. пр.н.е. и 7 г. пр.н.е., е въпрос на спекулации.  

През 2008 г. астрономът Дейв Ренеке изказва тезата, че Витлеемската звезда може всъщност да е била рядко съединение на Сатурн с Венера, което изглеждало като ярка светлина в небето. Изчисленията на Ренеке показват, че това космическо явление се е случило на 17 юни през 2 г. пр.н.е. Такова съединение е настъпило също и през месец октомври през 7 г. пр.н.е. 

2. Бил ли е женен? 

Някои учени смятат, че е възможно Иисус да е бил женен за Мария Магдалина. В евангелието на Филип ясно се разчитат следните думи, въпреки лошото състояние на манускрипта: „Трима винаги ходеха с Господа: Мария, неговата майка, сестра , и Магдалина - тази, която наричаха негова спътница“. В „Евангелие на жената на Иисус“, документ, за чието съществуване беше съобщено през 2012 г., има част от текста, която започва с: „И Иисус им казал: Жена ми…“.

3. Ходил ли е по вода? 

Има различни версии за това как Иисус е успял да извърши това свое „чудо“. Според някои учени той наистина е ходил по вода, но тогава тя е била замръзнала. По време на период на застудяване, когато температурата паднала до -4 градуса по Целзий, на повърхността на Галилейското езеро може да се е образувала частична ледена кора, която трудно се забелязвала. 

4. Кога е умрял? 

Няколко източника описват смъртта на Иисус и неговото разпъване на кръста. Според християнските евангелия небето притъмняло - като чудо или предзнаменование за тежките времена, които предстоят. Астрономи посочват, че е възможно смъртта на Иисус да е съвпаднала със слънчево затъмнение през 29 г. или друго през 33 г.  

5. В Торинската плащаница ли е бил завит?

Автентичността на Торинската плащаница все още е оспорвана и дебатирана в научните среди. Радиовъглеродни тестове, проведени в три различни лаборатории през 80-те, показали, че артефактът е на 800 години и вероятно е направен през средните векове - между 1240 г. и 1390 г. Тази оценка, разбира се, не се признава от всички учени. 

Ново изследване от тази година сочи, че е възможно неутронни излъчвания по време на древно земетресение в Йерусалим да са създали образа в плащаницата и да са изменили строежа , така че да изглежда като средновековен фалшификат.