504 физически лица от Пловдивска област нямат право да напускат страната, съобщиха от териториалната дирекция на НАП в града.
Забраната важи за управители или собственици на фирми, които имат непогасени задължения към държавата. В двата публични бюлетина на дирекцията през септември са включени 18 нови длъжници. Те са натрупали задължения от данъци и осигурителни вноски заедно с начислените лихви за просрочие в размер на 22 290 532 лева. Сред новите длъжници най-големи са задълженията на „Рикомерс 2000“ - Брезово – 4 438 882 лв., Ивелин Иванов – 6 664 840 лв., ММДИ – 1 843 619 лв., „Маркет спийд“ - 3 997 940 лв., „Йоана 2001“ - 3 038 782 лв., ДФГ-Драгор – 795 622 лв., „Ремаг“ - 426 935 лв., „Интекс“ - 400 207 лв.
На Агенцията за държавни вземания са предадени 978 преписки за предприемане на мерки за принудително събиране. В двата списъка на публичния бюлетин са включени общо 1049 юридически и физически лица, чиито задължения, заедно с лихвите възлизат на 445 431 065 лева. /Димана Тодорова, БЛИЦ