От 3 до 5 юли 1922 г. в Женева се провежда конференция на представители на правителствата, заседаваща по инициатива на норвежеца Фритьоф Нансен (1861-1930) – известен полярен изследовател, обществен деец и алтруист. Конференцията приема текста за сертификат за бежанците, предложен от възглавяваната от Нансен комисия от Лига на народите за оказване на помощ на бежанците и военнопленниците, която заседава през 1920-1921 г.
Проблемът с бежанците става актуален едва през 20 век. Първи са арменците на две вълни: след абдулхамидовото (1896 г.) и младотурското )1915 г. кланета започва масово преселване на арменци по света, включително и в България. Последват Първата световна война, Октомврийската революция през 1917 г. и Гражданската война в Русия.<br /> <br /> Бежанските потоци от една страна в друга след прекрояване на европейската политическа карта са регулирани в достатъчна степен от Версайско-Вашингтонската система от договори и в хода на следващите мирни конференции.<br /> <br /> Само руските и арменските бежанци, бягащи от новите политически режими в своето отечества, създават за международната общност множество проблеми, които никога не са възниквали по-рано.<br /> <br /> Особено интензивен е потокът от бившата Руска империя. Ситуацията се усложнява от появяването на апатридите &ndash; лица без гражданство.<br /> <br /> &bdquo;Ликвидирането на бежанския проблем&rdquo; (именно така е формулиран), ляга на плещите на Лигата на нациите. Пътищата за неговото решаване се очертава в разселване и трудоустрояване, репатриране и регулиране на правното положение на бежанците.<br /> <br /> &bdquo;Нансеновият паспорт&rdquo; е първият пасаван, създаден специално за бежанци. Този документ заменя на емигрантите националните или международните паспорти и се признават от държавите-участнички в Женевските споразумения до момента на придобиване на ново гражданство от притежателите им.<br /> <br /> Лицата с &bdquo;Нансенов паспорт&rdquo; се ползват с правото да живеят и да се местят в страните-участници в конференцията, като по отношение на тях не действат ограниченията, предвидени за лишените от гражданство лица.<br /> <br /> Към 1942 г. държавите, които признават &bdquo;Нансеновия паспорт&rdquo; се увеличават до 52. На свой ред Обществото на народите издава общо около 250 000 &bdquo;Нансенови паспорти&rdquo;. По-късно от тях се възползват европейските евреи, подложени на нацистки гонения.<br /> <br /> Паричното изражение на Нобеловата награда, която Нансен получава именно за този паспорт, той влага в по-нататъшната си работа с бежанците.<br /> <br /> <em>/По материали в интернет/</em><br /> <br />