60 работни места разкриха в община Елхово, съобщи кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града. Новите работни места са по Националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост -2008”. Дейностите са свързани с предотвратяване на последиците от аварийни ситуации през зимния период.
Осигуряване на зимната поддръжка на пътищата, нормална проходимост при зимни условия на хора и транспортни средства, почистване от сняг на централната градска част, почистване на участъци от канализационната мрежа, отводнителни и дъждоприемни шахти при проливни дъждове и обилно снеготопене целят още в община Елхово.
От 60-те новоназначени работници, 25 ще се трудят в общинския център Елхово. Останалите работни места са разпределени в селата от общината в зависимост от броя на лицата на социално подпомагане в различните населени места. В с. Изгрев ще работят 5 лица, в селата Пчела и Лесово - по трима, а в Трънково, Кирилово, Борисово, Маломирово, Гранитово и Добрич - по двама. По един човек ще работи в останалите села от община Елхово.
Наетите лица ще се трудят до края на годината при 6 часов работен ден и ще получават минималната работна заплата, приравнена към часовата им заетост. Марина Шиварова, БЛИЦ