През 1928 год. са поставени основите на настоящите четири общински института - ОП „Стара София” със Софийски исторически музей, Софийската градска художествена галерия, Столична библиотека и Държавен архив-София, които съществуват като една институция в продължение на повече от две десетилетия.
Във връзка с отбелязване на тази годишнина, на 8 септемри в Софийската градска художествена галерия ще бъде открита съвместна изложба с работно заглавие „Градини на паметта”. В нея посетителите ще могат да се запознаят с историята на културните институти на столицата, представена чрез документи, снимки, художествени произведения, музейни предмети и други културни ценности.
Изложбата ще продължи до началото на октомври.

В началото на м.ноември, по повод 80 години общинска музейна дейност, ОП „Стара София” със Софийски исторически музей ще организира научна конференция за културно-историческото наследство на столицата. В рамките на три дни, от 5-7 ноември, ще бъдат изнесени над 50 научни доклада и съобщения. Най-добрите материали ще намерят място в том 5 на сборника „Сердика-Средец-София”. /БЛИЦ