99% от ромските семейства има телевизор, 82% с мобилен телефон, 60% сателитна антена, а 50 на сто нямат баня в жилищата си. Това показват данни от проучване за брачните нагласи сред 3 000 роми у нас.
74% от хората от малцинството имат постоянен партньор, с който живеят повече от 10 години. 53% са се оженили официално, а 23% живеят на семейни начала.<br /> <br /> 13% допускат партньорство преди навършване на 14 години. Заплащането на зестра обаче среща все по-широко неодобрение, защото го възприемат го едва 18% от анкетираните.<br /> <br /> Колкото по-ниско е нивото на образование сред това малцинство, толкова по-рано се пристъпва към съжителство. Все по-неприемлива е идеята родителите да решават с кого да сключи брак детето им. Тази намеса се одобрява от 34% от участвалите в проучването. Практиката момичето да избяга с момчето, ако родителите не са съгласни с брака им, се одобрява от половината цигани.<br /> <br /> <br />