85 язовира на територията на страната ни са в тежко предаварийно състояние, съобщава ТВ7, като се позовава на съобщение от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Опасните водни басейни, попаднали в списъка, са разположени на цялата територия на страната. При първи по-обилни валежи те могат да предизвикат сериозни наводнения. Рекордът за най-голям брой проблемни язовири държи област Плевен.
Според експерти продължава липсата на координация между институциите. Освен неподдържаните язовири, проблем остават и непочистените реки и речни корита. Подобрения се правят, но на парче, а обща база данни, която да предоставя възможност за мониторинг на всички съоръжения, свързани с водната инфраструктура, в страната - няма. Липсва и единно звено, което да контролира цялостната водна мрежа. В България има приблизително 3000 язовира. Отговорността за стопанисването им е разпокъсана. Над 2 200 от тях са собственост на общините, които поради недостиг на средства не успяват да ги поддържат добре. Част от тях са отдадени на концесия. От друга страна дружеството &quot;Напоителни системи&quot; към Министерство на земеделието и храните стопанисва около 190 язовира, а под контрола на предприятието &quot;Язовири и каскади&quot; към Министерство на икономиката са над 30 големи стратегически водоема.<br /> <br /> Друга част от тези съоръжения се стопанисват от някои ВиК-дружества. Немалка част от язовирите, над 260, са с неясна собственост. Ясно е само, че липсва единен контролен орган, общ мониторинг и водностопански кадастър, а мерки за защита от наводнения почти няма. <br />