Американската търговска камара (AmCham) събира експерти, които да подпомогнат усъвършенстване на нормативната база по-добро регулиране на юридическата професия, съобщиха от бизнес организацията.
В опит да улесни своите членове - международни кантори и български адвокатски дружества, които са в ситуация на нерешен юридически спор, Американската търговска камара в България организира на 11 ноември 2008 г. работна среща между международни кантори и български адвокатски дружества на тема „Българският закон за адвокатурата по форма и по същество в контекста на европейското законодателство”. На срещата бяха представени над 20 български и чуждестранни правни и консултантски фирми – членове на камарата и гости. Целта на дискусията бе да улесни диалога между двете страни и да съдейства за намиране на решение, което да е от помощ за всички практикуващи правни фирми в България.
На основата на широка дискусия с модератор Кенет Лефковиц, вицепрезидент на камарата и председател на комитета по обществени въпроси, на срещата бе взето решение, че законът за адвокатурата съдържа няколко сфери, които се нуждаят от по-добро формулиране. Сред въпросите, за които трябва нова формулировка, са образуването и функционирането на клоновете на чуждестранни правни фирми, които практикуват дейност под името и съгласно местното законодателство, както и гарантирането на равни условия на дейност на чуждестранните и местните адвокати.
В момента правните и консултантски фирми изпращат своите предварителни анализи и коментари до камарата, за да започнат консултации. Камарата ще създаде работна група, за да ускори този процес. Както чуждестранните, така и българските кантори, предложиха доброволно помощта си. Планира се работната група да изработи предложение за по-добро регулиране на юридическата професия с промени в закона за адвокатурата./БЛИЦ