В проявление на своя социален ангажимент към всички абонати на българските топлофикации от Асоциация на топлофикационните дружества в България публикуваха няколко важни съвета, които потребителите е добре да следват преди началото на отоплителния сезон.

Експертите обръщат внимание, че към пускане на парното ще се пристъпи след 3 последователни денонощия със средна температура под 12 градуса, както и метеорологична прогноза за трайно застудяване.

„Към момента необходимите условия за пускане на парното не са настъпили. Обикновено централното отопление се включва в края на октомври или началото на ноември в зависимост от температурите. За сега няма индикации за рязко застудяване по-рано от обичайното, но още не можем да сме сигурни.“ каза инж. Кремен Георгиев председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България.

Ето и съветите на експертите какво да предприемем преди началото на отоплителния сезон:

- Прегледайте отоплителните тела и спирателната арматура в имота си за повреди и течове. Всички ремонти и обновяване на уреди е препоръчително да бъдат извършени преди пускане на централното отопление.

- Прегледайте дисплея на уредите за дялово разпределение – цифрите трябва да се виждат добре. Ако екранът не свети или е блед, обърнете се към топлинния счетоводител. Подмяната на угаснал или повреден уред преди началото на отоплителния сезон ще Ви спести бъдещи служебни начисления на топлинна енергия.

- Всички ремонтни дейности по отоплителната инсталация трябва да приключат преди запълването на сградните инсталации и обезвъдушаване на радиаторите.

- Водомерите за топла вода имат 10 годишен срок на метрологична проверка. Преди началото на отоплителния сезон е подходящо да проверите изправни ли са, кога са произведени и кога последно са проверявани водомерите за топла вода. Взетите навреме мерки ще Ви спестят начисление на служебни количества топла вода.

- Когато бъде обявено, че отоплителният сезон във Вашия град започва, е необходимо да отворите на максимална степен вентилите на радиаторите си с цел правилно обезвъздушаване на отоплителната инсталация.

 „Искам да обърна внимание на всички клиенти на топлофикациите, че във връзка със задължителната смяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни, уредена в закона, всички нови водомери за топла вода, електронни разпределители и топломери трябва да са снабдени с функция за дистанционен отчет. Важно е изборът на конкретен модел да бъде съгласуван с Вашия топлинен счетоводител, за да е със съвместим софтуер.“ каза инж. Кремен Георгиев.