Раздаване на храна и пари, опрощаване на дългове, събиране на лични карти. Ако видим това пред секцията днес, трябва да внимаваме, защото може да става въпрос за купуване на гласове. Асоциация "Прозрачност без граници" обяви 10-те най-често срещани нарушения на изборния процес.
Експертите предупредиха също да следим и как работят членовете на секционната избирателна комисия. Те трябва да осигурят възможност да гласуваме необезпокоявано, при запазване тайната на вота. <br /> <br /> Даден е и пример: &quot;Никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, няма външни лица в секцията&quot;. Членовете на СИК откъсват пред нас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването поставят втори печат и откъсват пред очите ни поредния номер на бюлетината. После вписват в избирателния списък данните по лична карта и молят да поставим подпис, след като гласуваме.<br /> <br /> За всяко нарушение на СИК или на представители на партиите можем да се оплачем пред РИК. Възможност за купуване на гласове може да има, ако в секцията присъстват лица без обозначителни знаци, които проследяват как гласуват избирателите. <br /> <br /> Трябва да сме внимателни, ако видим организирано извозване, групово гласуване и разпитване на избирателите за разкриване тайната на вота. Хората могат да съобщават за нарушения или евентуални престъпления на тел. 02/982 22 32 и до асоциация &quot;Прозрачност без граници&quot; на безплатен телефон - 0800 11 224.<br /> <br />