Днес изтича последният срок, в който "Топлофикация-София" трябва да издължи просрочените 131 млн.лв. на Булгаргаз. От държавното дружество заявиха, че ако дългът не бъде погасен, има опасност за гарантиране на газовите доставки за цялата страна, съобщава БНТ.

От Българския енергиен холдинг заявиха, че са готови за пореден път да изкупят дълга на столичната Топлофикация. Благодарение на готовността им ще се размине на този етап опасността столичани да останат без парно.

Валентин Николов, председател на УС на БЕХ изрази опасения, че ако не бъде разрешен генерално проблемът с хроничното задължаване на столичната Топлофикация, само след няколко месеца ще се озовем в същата ситуация. Той адресира проблема към Столичния общински съвет.

За последните 24 месеца "Булгаргаз" е изпратил над 50 писма до Топлофикация с искане за погасяване на дълговете. След ултиматума миналата седмица столичното дружеството е превело 10 млн.лв., съобщи шефът на "Булгаргаз", но според него проблемът с дълга остава нерешен.

"Това е крайно недостатъчно, за да може "Булгаргаз" да заплати газа към своите доставчици", каза Николай Павлов, изпълнителен директор на "Булгаргаз".

Финансовият проблем с "Топлофикация - София" наистина е надвиснал над цялата държава, тъй като са застрашени доставките за страната.

От Българския енергиен холдинг заявиха, че са готови за пореден път да изкупят дълга на Топлофикация, за да не останат столичани на студено.

"Сега ние можем да предложим единствено палиативно решени, т.е. това, което се предлагало досега , именно дългът на "Топлофикация-София" към "Булгаргаз" да премине към БЕХ в размер на 121 млн. лв. както е поискал "Българгаз", каза Валентин Николов, председател на УС на БЕХ.

Според шефа на БЕХ, холдингът не може до безкрая да изкупува дълговете на столичната топлофикация, тъй като по този начин дружеството може да изпадне в несъстоятелност.

"Имам предвид инвестиции в Топлофикация, така че тя да може да си изпълнява ангажиментите, които е поела или другият вариан е смяна собствеността на "Топлофикация - София", за друг да ги реализира тези инвестиции. Това трябва да бъде взето на политическо ниво. Трябва да бъде взето като политическо решение, МС, респективно кмет и СОС", каза Николов.

От Булгаргаз увериха, че въпреки високата цена на синьото гориво на световните пазари и дълговете на столичната топлофикация, дружеството прави всичко необходимо, за да осигури запаси от синьо гориво на държавата през зимата.

"Булгаргаз нагнетява дори и в момента природен газ в Чирен, като ние ще имаме дори по-високи количества в Чирен с 15%, спрямо миналата година", каза Николай Павлов - изпълнителен директор на Булгаргаз.

Според шефа на Булгаргаз, ситуацията в страната ще се подобри значително след като бъде пусната газовата връзка с Гърция и започнем да доставяме в пълни количества азерски газ.

Сега на ход е Столичният общински съвет, който е принципал на "Толофикация - София", който трябва да оповести точен план как ще се реши в дългосрочен план проблемът.