342 422 безработни лица са регистрирани в бюрата по труда в страната през месец декември 2011 година, съобщиха от Агенцията по заетостта. Спрямо предходния месец ноември броят на хората без работа се е увеличил с 15 152 души. На годишна база, спрямо декември 2010 г., броят на безработните се запазва непроменен. Равнището на безработица е 10.4%, с 0.4 процентни пункта по-високо спрямо ноември.
Новорегистрираните през декември безработни в бюрата по труда са 40 175. Техният брой е с 4 303 по-малък в сравнение с предходния месец.<br /> <br /> Частният сектор е освободил повече от половината от новорегистрираните безработни - 21 330 души (53.1%). Най-много продължават да са новорегистрираните безработни от преработващата промишленост (6 183 души) и от търговията (5 749 души), сочат данните на агенцията. <br /> <br /> На работа през месеца са постъпили почти 9 000 безработни, като 59% от тях са жени. Започналите работа безработни без квалификация са 2 941, с работническа професия са 2 456, а специалистите са 3 599. Почти 2 300 младежи до 29 г. са устроени на работа. <br /> <br />