Безработицата у нас през януари месец е 11,1 процента, съобщиха от Агенцията по заетостта. В края на декември по данни на Евростат тя е била 11,2 на сто. В момента в Бюрата по труда са регистрирани близо 370 000 души.
Останалите без работа в началото на годината са над 50 000. По-голямата част от тях са били съкратени от частния сектор. <br /> <br /> Най-много от загубилите работното си място са работещите в индустрията. Те са над 10 000. На второ място се нареждат хората, които са били наети в публичния сектор. Те са близо 7400 души. Новорегистрираните безработни от сферата на търговията са над 6800, а от преработващата промишленост малко над 6200. <br /> <br /> През изминалия месец са наети над 12 200 безработни. Това е с 3200 българи повече спрямо края на 2011 г. Увеличението се дължи на по-големия брой постъпили на работа както по програми за заетост, така и на първичния пазар. <br /> <br /> Хората без квалификация, започнали да полагат труд, са над 5000. Над 4000 безработни със средно специално образование са били наети. Назначените специалисти са над 4000. <br /> <br />