Огромна част от българските избиратели смятат, че членството на България в ЕС се е отразило по-скоро позитивно на страната, показват първоначалните резултати от EUvox - интернет платформа, в която всеки избирател може да сравни собствените си политически възгледи с позициите на основните партии и коалиции. Онлайн проучването съдържа 30 въпроса относно европейските и национални политики.
Първоначалните данни от анкетата сочат, че мнението на българина относно членството в ЕС е в голяма степен позитивно: над 65% смятат, че членството има позитивни последствия за България. Само за 21% от потребилите подкрепят обратната теза.<br /> <br /> На базата на партийните предпочитания, посочени от потребителите на EUvox, можем да сравним позициите на потенциалните избиратели с тези на партиите. Въпреки, че официалната позиция на всички партии, с изключението на Атака, е че България печели от членството в ЕС, голяма част от избирателите на БСП, АБВ и ББЦ (около 40%) имат по-скоро негативна оценка относно казуса. Гражданите, които подкрепят тези партии, са очевидно разделени в оценката си за членството ни в ЕС. От друга страна, избирателите на ГЕРБ и РБ, в огромната си част, смятат, че членството на България в ЕС е по-скоро позитивно. Мнозинството от симпатизантите на Атака гледат по-скоро негативно на членството ни в съюза.<br /> <br /> <a href="https://eu2.euvox.eu/bg/" target="_blank"><img src="/documents/newsimages/editor/201405/1(8).jpg" width="520" height="242" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /></a><br /> <br /> Мнението на българите относно две централни теми от родния политически дебат, именно даначното облагане и ромската интеграция, показват че електоратът е разделен и в известна степен се наблюдава политическа поляризация, главно спрямо различните предпочитания за провеждане на икономическа политика. Близо 44% от българите са на мнение, че плоският данък трябва да се премахне и отново да се наложи подоходно облагане. По-малка част &ndash; близо 37% предпочитат плоският данъл да остане.<br /> <br /> Мнозинството от десните избиратели, симпатизиращи на РБ, са за запазване на плоския данък, докато електората на ГЕРБ е привидно разделен по казуса, с малко преимущество на противниците на подоходното облагане. Българите, които в най- голяма степен подкрепят премахването на плоския данък, са симпатизантите на Атака и ББЦ. Избирателите на БСП и АБВ също подкрепят възръщането на подоходното облагане. <br type="_moz" /> <br /> <a href="https://eu2.euvox.eu/bg/" target="_blank"><img src="/documents/newsimages/editor/201405/2(12).jpg" width="520" height="244" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /></a><br /> <br /> В съответствие с по-скоро негативната публична нагласа относно инвестирането на публични средства за ромска интеграция, по-голямата част от потребителите на EUvox не са съгласни, че такива средства трябва да се предоставят: 35% са съгласни, докато 44% не се съгласяват. Избирателите на Атака в най-голяма степен се противопоставят на въпроса. Близо половината от симпатизантите на ГЕРБ и ББЦ също не са съгласни, че държавата трябва да отпуска средства за ромска интеграция. Привържениците на РБ и АБВ в най-голяна степен подкрепят публичните инвестиции за ромска интеграция.<br /> <br /> <a href="https://eu2.euvox.eu/bg/" target="_blank"><img src="/documents/newsimages/editor/201405/3(9).jpg" width="520" height="243" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /></a><br /> <br /> Поради малкият брой симпатизанти на ДПС и НФСБ в базата данни (под 50 души за всяка партия), те не бяха включени в анализите.<br /> Ако желаете да сравните позицията си с тези на българските политически партии, можете да посетите <strong>EUvox</strong> на <a href="https://www.euvox.eu/bg" target="_blank"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Еuvox.eu/bg</strong></span></a>.<br />