Справка от Министерство на околната среда и водите показва, че страната ни е изнесла 10 пъти повече отпадъци отколкото е внесла през 2018 г. Този вид суровина се внася от циментовите заводи за гориво и от Тецове. От над 20 години Холсим Белоизворски, цимент Титан, цимент Златна панега  и Итачименте Девня използват такова гориво.

Голяма част и от софийските отпадъци когато имаше криза с балите бяха транспортирани и изгорени там. Страната ни е на последно място в Европа по изгаряне, под 3 процента. В развитите европейски страни над 30 % отиват за гориво. С него се отопляват публичните места, административни сгради и домове. Отделяните прахови частици са в пъти по ниски от конвенционалните горива.

Пионери в тази област са Швейцария и Австрия. Например градчето Ла Шо дьо Фон, което е центъра на производството на часовници внася боклук за горене от Италия и Франция. Централата захранва с топлина цялата община. Подобно е положението във Виена. Там топлоцентралата е почти в центъра.

Тенденцията в страните от ЕС е да изгарят колкото се може повече отпадъци. Отделно, каквото е възможно се рециклира и оползотворяват отново.

Така работи цялата промишленост, като се започне от тежката индустрия и се стигне до самолетостроенето.