Революционно нов подход към начина, по който фермерите наемат земя предлага лидерът в поземлените отношения „Агрион“. Вместо дълги преговори в различни, компанията ще отдава земята си под наем изцяло по дигитален път. Кампанията стартира през април.

Системата преобръща правилата на играта и предоставя инструмент за автоматизиране на преговорите и сключване на прозрачни сделки.

Експертите са разработили цялостен

дигитален „портфейл“ за своите клиенти

от пълната информация за пакетите земя, която се отдава, през преговорите и сключването на сделката. На официалния сайт на земеделския лидер, https://www.agrion.bg/services/rental/ всеки може да разгледа предложенията, систематизирани по области, населени места и землища. След като изберат земята, която ще им е необходима за земеделската 2020-2021, фермерите ще продължат преговорите по предпочитания от тях начин.

Експертите на „Агрион“ са разработили процедурата така, че да осигури честни и прозрачни условия за всички участници. Няма скрити клаузи и договорки, а за победител се избира онзи, който е предложил най-атрактивни условия за наемане на земи от „Агрион“.

Една от причините да се премине на максимално дигитален начин на общуване е необходимата социална изолация. Мярката ще намали риска за здравето, както за клиентите на компанията, така и за търговския персонал.

 „Едно от обещанията на „Агрион“ към нашите клиенти е да бъдем все по-иновативни и да предлагаме все повече услуги за тяхно удобстство. Възможността да сключат сделка онлайн е една услуга, която пести време и пази здравето на нашите клиенти. А те всяка година клиентите ни стават все повече и повече, тъй като сами се убеждават, че определянето на рентните нива в „Агрион“ е най-честно и прозрачно.

Интересът е огромен

и сме доволни, че все повече земеделски производители избират „Агрион“ за партньор и наемат нашите земи“, твърдят от дружеството.

Пълните условия за отдаването на земи може да се открият на адрес https://agrion.bg/bg/services/rental и на националния телефон 08001166.Служителите на компанията ще бъдат достъпни за въпроси по всички платформи.

Наемането на плодородна земя е особено подходящо за млади фермери, които не разполагат с нужните средства за да купят своя собствена или пък имат нужда от първоначално финансиране, за да развият своите стопанства.

 „Преговорите за наемане на земя позволяват на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит в земеделието. Това е изключителна възможност и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя“, казват експертите от „Агрион“.

Равните и честни условия

за наемане на земи дават възможност на всички участници на пазара да получат за обработване качествена земя и да бъдат по-конкурентноспособни. Това е шанс за малките и средни наематели да преодолеят капсулирането между арендаторите в дадени региони.

Досега практиката показва, че оферти подават основно фермери и арендатори, които имат сериозни намерения за увеличаване и окрупняване на имотите си. Запитванията от по-малки стопанства, които искат да влязат в нови землища, обаче, се увеличават ежегодно.