449 души се регистрираха за участие в Първия централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация. От тях 222 са жени и 227 мъже.
Най-много са желаещите да се явят на тест в София – 215 души. Следват Варна – 70 души; Пловдив – 69 души; Велико Търново – 45 души; Бургас –37 души, Монтана – 13 души, съобщиха от Министерството на държавната администрация.
Най-голям дял от кандидатите са с образователна степен магистър - 60 на сто, след тях са със степен бакалавър – 30 процента, завършилите колеж са 8,6 на сто, със степен доктор са 0,9 процента.
От регистрираните кандидати 177 души са с упорно-двигателно увреждане, 93 със зрително, 45 с функционално увреждание, 24 със слухово, останалите 110 души са с други видове увреждания.
Конкурсът ще се проведе от 23 до 27 март 2009 г. в тестови центрове в 6 града в страната – София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Бургас и Монтана. /БЛИЦ