Това е първият доклад, който професионално очертава различията между „малка” и „голяма” корупция в здравеопазването и дава точна дефиниция на понятието „неформални плащания”, посочи в изказването си министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, който днес участва в кръгла маса, на която беше представен доклад на Фондация „Отворено общество” на тема „Нерегламентираните плащания в здравеопазването”.
Желев подчерта, че резултатите от изследването категорично доказват, че са безпочвени твърденията за милиард и половина лева неформални плащания, тъй като съгласно резултатите в изследването техният размер е 75 милиона лева. Министърът на здравеопазването очерта като много съществени в практически план изводите в доклада за източника на „малката корупция”, според която тя е средно 5 пъти по-ниска в болниците в сравнение с личните лекари.  Категорично беше изразено мнението за необходимостта от по-голям финансов ресурс в системата на здравеопазването, както и засилване на контрола. Министърът на здравеопазването заяви, че е необходимо в борбата с корупционните практики да бъдат ангажирани всички структури на гражданското общество, защото това е проблем, който засяга всеки гражданин на страната. Тук важна роля имат и браншовите организации в здравеопазването, подчерта д-р Желев, които са призвани да утвърждават сред съсловието основните етични принципи на лекарската професия и да проявяват нетърпимост към нарушителите. Това е част от постоянните усилия на министерството да адаптира и усъвършенства системата за борба с нерегламентираните плащания в здравеопазването с цел да работи за добрия имидж на съсловието и държавата и в крайна сметка – в интерес на всички български граждани.  /БЛИЦ