Централизираната система за случайно разпределение на делата в съдебната система може да бъде обект на цялостна неоторизирана манипулация. Това е констатирал одит на системата, извършен в периода 17 февруари - 9 март тази година.

Въпросът ще се разгледа на пленум на ВСС на 9-ти април, където ще се прецени до каква степен е кризата и какво може да се направи. 

БЛИЦ се свърза с член на ВСС за коментар по темата. Вижте какво каза Боян Новански пред медията ни: 

"Аз съм в ступор, след като се запознах с доклада, просто нямам думи. Това, което е направено в системата, е безобразие. Централизирана система за разпределение на делата е внедрена в българските съдилища през 2015 година. От тогава до сега тя не е инспектирана, въпреки че е имало решение още от 2017 година за одит", коментира той. 

"Най-накрая се направи искане и съответно се постигна да се направи проверка на системата. Фирмата беше избрана след доста дълги дебати и спорове. Тя излезе с доклад на 12-ти март тази година. Докладът е покъртителен, предполагам, че ще го разберете. Как е внедрена тази система е съвсем друг въпрос", допълни Новански. 

Той обясни и как е започнало всичко, как се е изменила системата в годините и кога и как са извършени тези промени.  

"Всичко започва през 2013 година, даже малко преди това. Предприема се една много силна офанзива срещу действащата тогава система за разпределение на делата. Тя се наричаше "Лого чойс". През 2013 година по тази система работи в 95% от съдилищата и мисля, че тя функционира някъде от 2006 година.

Стига се до там, че Българският институт за правни инициативи с програмен директор - един бъдещ министър на правосъдието инициира проверка, т.е. една неправителствена организация инициира проверка и излиза с доклад, в който се твърди, че всеки който притежава малко съобразителност, може да манипулира случайното разпределение на делата без да оставя следи.

Бъдещият министър е казал тогава, че не би се изненадал ВСС да оспори заключението.

Препоръките в този доклад са спешна подмяна на тази система с някаква друга... и започва интересното.

През 2014 година, след дълги дебати и спорове, ВСС взима решение да се сформира работна група, която в срок до 2015 година да изготви техническо задание, анализ за свързаност, прогнозна стойност и съответно откриване на процедура, както си му е реда, за избор на изпълнител, изграждане и внедряване за разпределителна система за издаване на преписки.

Междувременно се случва договор с една фирма, която в момента експлоатира системата - "Смарт системс".

Договорът е сключен като вид консултации, като помагачи, да разработят временна краткосрочна система, защото не може делата да се оставят без разпределение.

Тази работа не е с обществена поръчка, обществената поръчка за истинската система е предвидена за после, но тя така и никога не се създава. До този момент", разказва той. 

"Тогава ВСС взима решение системата за случайно разпределение на делата да се внедри във всички съдилища.(2015) И така без процедура по Закона за обществените поръчки, една кратковременна система е внедрена и замества предишната. А кой министър на правосъдието е бил на власт тогава, може да проверите сами", продължи Новански. 

Той разкри, че съмненията за нещо нередно се пораждат още през 2017 година и тогава ВСС решава да извърши техническа експертиза на програмния продукт, внедрен от "Смарт системс".

"Тази експертиза включва приложимостта и обхвата му, както и на защитата му срещу външна намеса и да се извърши от авторитетен независим изпълнител. До този момент нищо не е извършено - нито одит, нито методология, нито експертиза. Две години по-късно, тоест сагата на новия ВСС, започна през 2019", обясни Нованкси.

"Направихме искане за одит на системата. Аз, Боряна Димитрова, Пламена Цветанова и Цветан Гроздев поискахме това. Резултатите излезнаха на 12 март. Цялостна манипулация на резултатите по разпределени на съдии по съответните дела - достъп до системата без електронен подпис.

Всеки може да получи достъп до системата през някой от оказаните ай пи адресите на защитната сестра. Достъп до модифициране и изтриване на данните на всички съдии, съдилища, дежурства, отсъствия, редакция на групи от съдии, потребител с права само за един съд може да разпределя дела в друг съд.

Това, което е най-важното - директен достъп до базата от данни на системата. Кой, как, кога добавя и изтрива ай пи адресите в стената, тепърва ще се изяснява. Какви са разликите между двете системи? Аз ви казвам, че са никакви", завърши той пред БЛИЦ. 

Никол ИВАНОВА, БЛИЦ