На 04.10.2019 г., в Парк хотел „Витоша“, гр. София, се проведе поредното представяне на най-новите електронни услуги в Портала на Патентно ведомство на Република България. Срещата беше открита от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България.

Участниците – представители на бизнеса от малки и средни предприятия, представители по индустриална собственост, потребителите на услуги и граждани, бяха запознати подробно с електронното подаване на заявки за патенти за изобретения и за регистрация на полезни модели.
 
Г-жа Оля Димитрова – директор, дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни представи изключително важни детайли в двете нови услуги. С демонстрация в портала за електронни услуги на Патентно ведомство бяха презентирани и основни ключови моменти от процесите,  които се изпълняват за успешно заявяване на заявки за патенти и регистрация на полезни модели.

В рамките на проведената дискусия беше отбелязано, че ежедневната работа и усилия на Патентно ведомство са насочени освен към развиване на процесите по предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост, но и към разширяване на инструментите за електронен достъп до услугите, които се предоставят от Ведомството.