Любопитен сигнал за кукуригащ петел в центъра на Бургас подаде местен жител. Живко Костадинов се оплаква, че по цели нощи не може да спи заради кукуригащата под прозорците му птица, пише "Флагман".


Петелът е затворен в гаража на съсед, заедно с няколко кокошки и много обича да разпява между 3 и 4 часа посред нощ.

„Олд Макдоналд ли живее до нас? Поредна вечер през която не мога да спя. Петелът пак е навъсен и е започнал да кукурига от 3:45 часа. Днес с 20 минути закъснение от обичайното. За разлика от предните 7 месеца, днес бях достатъчно ядосан да се облека, да взема телефона и да отида да го намеря къде е", споделя той. 

"Оказа се там, където си мислех. В единия от гаражите зад блока на пресечката на ул. „Войнишка” и „Цар Симеон I”. Сега въпросът в главата ми е: как да си реша проблема. Общината не направи нищо независимо от това, че има жалба от повече от месец.  Омбудсманът на Бургас също каза, че им е препратил жалбата, която писах до него. Явно и от него не се стряскат”, добавя Живко, който не може да спи от месеци.

Проверка на място установи, че съсед на Живко не е Старият Макдоналд, а отец Ангел Димитров, който от години гледа в гаража си и в двора на кооперацията животни. В момента обаче са му останали само японският петльо и четири кокошчици, с които той си живее щастливо в града.

От Община Бургас заявиха, че в случая няма как да помогнат на Живко да се наспи, тъй като става дума за декоративни птици, за които няма ограничение за отглеждането в градска среда.

Ето и пълния отговор на Общината:

"Нашите общински наредби не касаят отглеждането на декоративни птици. Ние можем да санкционираме отглеждането на продуктивни животни в града, което е забранено. Въпреки това от общинската дирекция "Околна среда" два пъти са ходили на проверка, последния път на 15 май.

Ето отговора, който сме пратили на омбудсмана Тодор Стамболиев: На 15.05.2020 г. инспектори от отдел „Опазване на околната среда“ извършиха проверка на посочения адрес, при която е установено, че в задния двор на жилищната сграда Ангел Димитров отглежда 4 бр. декоративни кокошки и 1 бр. декоративен петел, за които представя ветеринарномедицински документ.

Редът за отглеждане на животни и птици в Бургас се регламентира чрез Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, като в чл.32, т.1 от същата се въвежда забрана за отглеждането на селскостопански и диви животни и птици в град Бургас/включително и кварталите/.

Цитираната разпоредба не забранява отглеждането на домашни любимци – отглеждани с нестопанска цел в дома, в това число и декоративни животни и птици, класифицирани съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното.

Домашни любимци са животните, отглеждани в домашни условия с нестопанска цел, за лично развлечение и компания, живеещи със своя собственик и под негов надзор. Те трябва да се грижат за здравето им и да осигуряват необходимото им ветеринарномедицинско обслужване, както и да ги предпазват от болка и стрес.

Собствениците на домашните любимци са длъжни да осигурят условия за отглеждането им съгласно изискванията на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. Животните се отглеждат и използват по начин, който съответства на тяхното развитие и предназначение и е съобразен с физиологичните им нужди и етологични особености, което не изключва възможността те да се отглеждат на открито, стига да са спазени изискванията".