Частните съдебни изпълнители събират средно по 484,3 млн. лв. годишно от неизрядни длъжници. За времето от 2006 г. до края на миналата година събраната сума достига 3,4 млрд. лв., а образуваните дела са над 821 хил., показват данни на Камарата на частните съдебни изпълнители. Оттам обясниха, че традиционно всяка година се увеличава броят на образуваните производства. Само през първата половина на тази година по предварителни данни постъпилите дела са около 100 хил. на брой, съобщава "Монитор".
От фирмите за събиране на вземания предупреждават още, че спадът в събираемостта на борчовете през летните месеци се отразява в ръст на на съдебните дела, започнати през следващите 3-4 месеца. &bdquo;Причината за това е фактът, че кредиторите пристъпват към стартиране на съдебно събиране в случаите, когато длъжникът не възстанови регулярните си плащания, коментира пред &bdquo;Монитор&rdquo; Нина Станчева, управител на &bdquo;Агенция за събиране на вземания&rdquo;.<br /> <br /> Според частните съдебни изпълнители обаче увеличението на заведените дела няма сезонен характер. &bdquo;При колекторските фирми може и да оказват влияние летните месеци, но при нас зависи от това кога банките ще решат да си изкарат едно вземане като просрочено&rdquo;, коментира Валентина Иванова, председател на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Според нея най-често се водят изпълнителни дела по линия на междуфирмената задлъжнялост. &bdquo;Това е сериозен проблем. Всяка една фирма може да бъде и кредитор и длъжник едновременно, защото по веригата има да дава и да взема. По отношение на длъжниците по-голям брой са строителните фирми&rdquo;, обясни Иванова. По думите й значителен брой дела се водят и заради просрочени потребителски кредити, които са значително повече от нередовните ипотечни заеми.<br /> <br /> Междувременно от регистъра на публичните продажби става ясно, че в момента нови собственици се търсят за 3925 имота на закъсали длъжници. Обявените на търг превозни средства са 125, а продажбите на друг вид имущество са 394. По принцип в публичната продан могат да участват както физически, така и юридически лица. Тя се прави на принципа на търг с тайно наддаване. Предложенията с цените се подават в канцеларията на районния съд по местонахождение на имота. Те трябва да бъдат поставени в запечатан плик, заедно с квитанция за внесения депозит. Той е 10% от началната тръжна цена на имота или вещта, обявена за продан. Депозитът се внася по сметка на съдебния изпълнител.<br /> <br /> Експерти припомнят, че купувачът се обявява на първия работен ден, следващ края на проданта. Отварянето на предложенията се прави в сградата на съответния районен съд и там могат да присъстват всички участници. След обявяване на най-високото предложение може да има и устно наддаване. Началната цена на наддаването е най-високата предложена писмена стойност. Победителят трябва да си приспадне депозита и да плати цялата дължима сума в срок от 7 дни след приключване на проданта по сметка на частния съдебен изпълнител./БЛИЦ<br />