„Василка София” ЕООД, „Фреш хаус къмпани” ООД, ЕТ „Пламекс – Пламен Михайлов” и „Меджик клийн” ЕООД са участниците в обявената от Министерството на държавната администрация и административната реформа обществена поръчка с предмет „Почистване на административните сгради на Министерство на държавната администрация и административната реформа и на хигиенно-санитарните възли в тях”.
Утре от 14:00 часа ще бъдат отворени и ценовите оферти на допуснатите участници. Ще ги оценяват на база най-ниска прредложена цена. Който спечели конкурса, ще трябва да чисти текущо сградите на министерството, да изхвърля отпадъците и два пъти годишно да прави основно почистване. /БЛИЦ