При имотите от горския фонд, възстановени на бившия министър-председател и лидер на НДСВ Симеон Сакскобургготски, има дублиране. Имотите определени с границите по крепостни актове №108/23.06.1901 г. и №126/12.12.1900 г. попадат в границите на имота, определен с нотариален акт № 145/17.09.1930 г. Това заключава назначената комисия за установяване наличие или липса на припокриване между имоти в горски фонд към Държавната комисия по горите /ДАГ/. ДАГ ще уведоми своевременно прокуратурата за своето експертно заключение.
Комисията трябваше да се произнесе по казуса с 4 500 дка гори в Рила, възстановени на лидера на НДСВ в срок до 14 юли.  През януари Софийска окръжна прокуратура установи, че при реституцията на гори през 2003 г, на тогавашния министър-председател са дадени 4521 декара в повече. До това се е стигнало, след като поземлената комисия в Самоков е дублирала неправомерно парцели по нотариални и крепостни актове, с което една и съща земя е върната два пъти. Освен това се установиха множество груби административни нарушения, за които обаче не бе потърсена наказателна отговорност.  Твърдението на прокуратурата за надвръщане на гори е базирано именно на факта, че земите от крепостните актове фигурират и в нотариалните и бившият премиер е обезщетен два пъти за едни и същи земи. /БЛИЦ