При съвместна операция на ДАНС и Дирекция „Миграция” – МВР е задържан македонския гражданин Панче Веселинов, обвинен във фалшифициране на български документи за самоличност. Акцията се е провела на 23 .10. 2008 г. в град София, съобщиха от ДАНС.
Панче Веселинов е  роден на 21.06.1956 г. в гр. Кочани, Македония. Той попада в полезрението на ДАНС като активен посредник при получаване на българско гражданство и пребиваване в Република България на македонски граждани, криминално проявени лица, като е снабдявал клиентите си с различни документи с невярно съдържание – удостоверения за раждане, свидетелства за съдимост, удостоверения за произход, медицински документи, шофьорски книжки и други. Панче Веселинов е смятан за един от най-големите фалшификатори-чужденци на български документи за самоличност.
Той е кандидатствал 3 пъти за българско гражданство, като и трите пъти то му е било отказано.
В резултат на проведените оперативно- издирвателни действия на ДАНС е установено по категоричен начин, че с действията си македонският гражданин е създал предпоставки за съществуването на незаконни миграционни процеси, застрашаващи националната сигурност. На основание чл.42 и чл.44, ал. 1 от Закона за чужденците в РБ, със заповед на председателя на ДАНС е наложена принудителна административна мярка „експулсиране” и е наложена „забрана за влизане в РБ” на Панче Веселинов за срок от 10 г. В момента македонският гражданин се намира в Специализиран дом за временно настаняване на чужденци – Бусманци, откъдето в понеделник ще бъде експулсиран от служители на дирекция „Миграция” - МВР. /БЛИЦ