Прирастът на населението в Пловдивска област продължава да е отрицателен и през първите 9 месеца на 2008 година, съобщи директорът на Районния център по здравеопазване д-р Георги Божиков.
Живородените деца през периода са 5261 спрямо 5091 за същия период на 2007 г., но общата смъртност се е увеличила и вече е 10.24 на 1000 души население. През деветмесечието са починали 7220 души, като 40 са децата до 1-годишна възраст. Най-честите причини за детската смъртност са вродени малформации, пневмонии и усложнения в кърмаческа възраст. За периода са регистрирани и повече аборти – 2217срещу 1990 за същия период на миналата година, като от тях само 154 са по медицински показания, допълни д-р Божиков. Запазва се тенденцията жителите на областта да боледуват повече от средното за страната от туберкулоза и сифилис. Според д-р Божиков причините за повишената заболеваемост са комплексни, но факт е че болните са от групата на социално слабите граждани, рисковия контингент и малцинствата.
Димана Тодорова, БЛИЦ