С 83 "за", 83 "против" и 31 "въздържал се" парламентът отхвърли предложението на ГЕРБ за създаване на компенсаторен механизъм за тока за бизнеса, който да покрие 75% от разликата между реалната пазарна цена и прогнозната пазарна цена на КЕВР и средномесечната цена "ден напред" на платформата на Българската независима енергийна борса.

Според вносителите регулаторът е предвидил цена от 119 лева за периода от 1 юли 2021 до 1 юли 2022 година, но тази цена не е 119 лева, а е 450.

Министерството на енергетиката ще предложи нова схема за компенсиране - не повече от 30 процента от реалната борсова цена на електроенергията. Затова таванът, който ще бъде предложен като структура, ще бъде 250 лева на мегаватчас.