В резултат на последните промени в цените на природния газ ще се разработи допълнителна помощ и за битовите потребители на природен газ, за да се намалят разходите за отоплителния сезон.

Това каза министърът на енергетиката Александър Николов на изслушване по време на съвместно заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси и по енергетика.

Размерът на помощта ще се съобрази с новото ценово решение, с което от 1 януари се повиши цената на природния газ с над 30 процента.

"Следва да съобразим помощта и размерът й с новото ценово решение и ще бъдат оповестени, веднага след като имаме яснота докъде може да разширим помощта с оглед на това да се вместим във възможностите както на държавния бюджет, така и с потенциално допълнително разходи, които са реализират било от Фонда за сигурност на енергийната система или дивиденти от дружествата, които са под шапката на Българския енергиен холдинг", заяви Николов.

По повод скъпата електроенергия за бизнеса, министърът коментира, че компенсациите са разширени до всички енергоразпределителни дружества.

Според него по този начин се намалява натискът за преносни услуги и това е допълнителна помощ. Тъй като това се прави в национален мащаб, е доста по-ефективно с оглед на липсата на каквито и да било рискове от блокиране на процеса от страна на Европейската комисия, изтъкна Николов.

Той допълни, че Министерството на енергетиката е прегледало абсолютни всички мерки, които са взети в страните членки на ЕС.

Енергийният министър припомни, че компенсациите за скъпия ток за бизнеса за декември са 75 процента от разликата за базова цена за юли 2021 г. от 185,59 лева за мегаватчас до ръста на конкретния месец по официални борсови цени, но не повече от 30 на сто от реалната борсова цена.