Дебатът, дали в училище децата от мюсюлмански произход ще могат да ходят със забрадки, ще бъде прекратен с приемането на новия закон за училищното образование и предучилищното възпитание, пише "Труд", като припомня, че проектът ще бъде обсъждан публично на 11 ноември в Пловдив. Още в първата глава се забранява налагането на каквито и да е идеологически и верски доктрини по какъвто и да е начин.
Светският характер на просветата ще е задача номер едно. Религия ще може да се изучава, но само под исторически, културен или философски ъгъл.
Запознаването с основите на световните вероизповедания може да става и в часовете по свободноизбираема подготовка. Програмата за тях обаче трябва да е утвърдена от образователния министър.
Духовните училища ще бъдат само след завършване на основно образование. Всяка организация, регистрирана в Дирекцията по вероизповедания, може да поиска да отвори свое училище. Документите ще минават през просветното министерство, защото обучението трябва да отговаря на държавните изисквания за завършване на средно образование. Иначе учениците не могат да получат диплома. Духовната гимназия ще се закрива, ако не изпълнява законодателните просветни разпоредби. /БЛИЦ