Дипломатите ни, дългосрочно командировани в Иран, Ливан, Пакистан, Судан, Косово, Израел и Палестина, ще получават допълнително възнаграждение в размер на 15%, а в Алжир, Афганистан и Ирак – на 25% от базисния размер на командировъчните за съответната държава.
Средствата ще се изплащат временно (до следващо решение) поради възникнала заплаха за живота и сигурността на представителите на държавата ни.

Решението е в съответствие със Закона за дипломатическата служба и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. /БЛИЦ