В Министерския съвет е внесено предложение за проект за ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование. В 2/3 от съдържанието му проектът вече е бил представен за обществено обсъждане в края на февруари.

Промените са в три категории - контрол и загубата на земеделски земи при закриване на училища, задължителната предучилищна за деца до 4 години и обучението в електронна среда.

Това е възрастта, която е най-важна за социалното, емоционалното и езиковото развитие на децата. Лишаването на децата от образователната среда в този период на четиригодишната възраст е пагубно за децата, чийто говорен език в семейството не е български, аргументира Вълчев настояването на МОН върху задължителното обхващане на четиригодишните деца от образователната система, което създава напрежение в обществото.

Най-добрата оценка могат да дадат учителите в предучилищното образование, а 92% от началните учители посочват разликата между децата, които не са били или са били обхванати в системата на предучилищното образование.

92% са включените петгодишни деца в системата на предучилищното образование, като едва 78% са 4 годишни.

От МОН също така ще вкарат в законодателството и дистанционното обучение. Образователните системи трябва да намерят баланса между прякото и електронното обучение. Целта е в по-голяма степен да се мотивира интересът за учене на децата и по този начин да им се повишат образователните интереси, настоя просветният министър.

Вълчев смята, че присъственото обучение в класната стая е най-добрата форма на обучение. Прякото взаимодействие с учителя е най-доброто, въпреки че днешните деца ще учат все повече от електронни ресурси. "Не можем да бъдем наивни и да вървим по течението, като си мислим, че нашите деца ще четат от книги и ще пишат на листове", заяви обаче Вълчев.

При извънредни обстоятелства и ако учебният процес не може да се провежда - веднага да се преминава към електронно обучение от разстояние, предвиждат в образователното ведомство. Според МОН системата вече е подготвена за всякакви бъдещи и наложени ваканции. Учениците губят средно 10% от занятията в училищата от принудителните ваканции.

Когато се налага отделен ученик да отсъства, може да учи от виртуална стая, когато учителят преподава в реално време. Другото, което предлагат от МОН, е да се разреши до 20% от учебните часове и по план след 4 клас да се провеждат в електронна среда от разстояние.
При децата от уязвимите групи тази опция не трябва да се използва.

Ако имаме възможност учениците да започват по-късно, ще бъде добре. Това няма да бъде наложено отгоре решение, а ще бъде решение на педагогическите колективи. Нашето виждане е, че обучението в електронна среда не е алтернатива на присъственото обучение, а може да бъде само аварийно и компенсаторно. Електронното обучение може да допълва самоподготовката и дейности за преодоляване на образователните трудности, категоричен бе Вълчев.

От МОН искат до 2030 г. да бъде изградена пълна база със споделено образователно съдържание.