Пловдивският окръжен съд обяви за решаване делото срещу Петър Главчев. Делото е образувано по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Решението на съда ще бъде обявено в 30-дневен срок.
Искането е срещу бащата на Ванко 1 - Петър Главчев, и контролирано от него юридическо лице – дружество с ограничена отговорност. Експерти от Комисията Кушлев твърдят, че Главчев-старши е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 159б ал. 1 вр. чл. 159а ал. 1 НК, което попада в приложното поле на закона и че дружеството притежава недвижим имот, чиято стойност далеч надхвърля доходите на неговите собственици за проверявания период 1981–2006 г. Въпросният недвижим имот в Пловдив е възбранен по искане на Комисията от Окръжен съд Пловдив. Претендира се съдът да постанови отнемане в полза на държавата на поземлен имот с площ от 416 кв. м. заедно с построената в него 7-етажна административна сграда, на обща стойност 832 462,27 лева. На днешното съдебно заседание беше прието допълнителното заключение към съдебно–счетоводната експертиза, което имаше за цел да установи приходите и разходите, направени от семейство Главчеви за периода 1981–2006 г. и делото беше обявено за решаване. Димана Тодорова, БЛИЦ