До края на тази година България трябва да използва с 9% по-малко електрическа енергия на единица вътрешен продукт. Това заяви председателят на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков.

Ще има известно задържане на потреблението след 2009 - та, но се очаква после използването на еленергия да има прираст в рамките на 6-7 на сто на година. По думите на Ерменков, ако БВП на страната е 6%, то енергийното потребление трябва да намалее с между 1 – 1.5 на сто. Той каза, че в никакъв случай не се очаква да се съкрати вноса на стандартните горива – петрол, въглища и т.н. Енергийната интензивност в индустрията за крайно потребление трябва да достигне 34%. 16 на сто пък са заложени от ЕС като изискване за добиване на енергия от ВЕИ.

По думите на председателя на Асоциацията на производителите на екологична енергия Велизар Киряков в момента от възобновяеми енергийни източници у нас се произвеждат по 500 мегавата на година.
По думите му Австрия планира до края на 2011 година да вложи у нас инвестиции от 260 млн. евро, с които да произведе още 120 мегавата от възобновяеми енергийни източници. Инвестициите са съсредоточени главно в Източна и Североизточна България. Само до края на тази година се планира строежа на ветрогенератори, които да произведат 40 мегавата. Предстои да бъдат изградени и 30 завода за биомаса. По думите на Киряков страната ни страда от това, че няма обучени кадри в областта на ВЕИ. Според него трябва правителствена намеса за създаването на специалности в университетите и съзадаването на неправителствени организации за ВЕИ.

Предстои у нас да се проведе от 6 до 8 април 5 – ти международен конгрес по енергийна ефективност и ВЕИ, на който ще даде началото си неправителствена организация “Федерация по енергийна ефективност и ВЕИ”, която ще включва страните България, Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър, Гърция, Косово, Молдова, Турция и Румъния.
Десислава Вангелова, БЛИЦ