С нови 400 фиданки смърч беше обогатен днес Природен парк „Витоша“. Доброволци от Райфайзенбанк залесиха 1.2 дка в местността Игликина поляна, със със съдействието на ръководството на парка и лесничеите от Държавно Горско Стопанство – София.

Мястото не е избрано случайно. Игликина поляна е една от най-красивите местности на Витоша, а идеята е тя да се обособи като място за отдих, спорт и обучение за малки и големи, а също така – за хора с увреждания.


За да осигури достъпа им в планината, Дирекцията на Природен парк „Витоша“ разработи проект „Витоша – достъпна за всички“ , който беше част от дарителската кампания на Райфайзенбанк Избери, за да помогнеш“ 2017.

Целта на проекта е да бъдат създадени условия и възможности за участие на хора с увреждания в спортни занимания на територията на Парка, като по този начин се подобри качеството им на живот, социалната интеграция и адаптация. Проектът предвижда да бъде възстановена алеята за спорт за хора в неравностойно положение Игликина поляна.


Ще се запази целостта на поляната и съществуващата алея в сегашното им състояние, но ще се изработят и поставят специализирани съоръжения за укрепване на двигателните функции на хората с увреждания върху ударопоглъщаща настилка, оградена с тактилни плочи. Ще бъдат поставени люлки, музикална стена, уреди за висене, колело за раздвижване, лост за набиране, въртележка, рампа за наблюдение и информационен пункт. Предвидени са специализирани маси и пейки за ползване от хора в инвалидни колички, за да се избегне изолацията им.


В дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш” 2017 бяха набрани над 14 000 лв. в подкрепа на проектите от сфера Екология. За 9-те издания на инициативата, сумата, дарена за проекти за опазване на околната среда, е над 106 000 лв., като средствата са събрани от лични дарения на служители на Групата Райфайзен, както и от банката, която добавя до 100 лв. към всяко дарение на служител. Освен със свои лични средства, служителите на банката регулярно участват и в доброволчески инициативи за опазване на българската природа, като за втора поредна година засаждат дръвчета.


Ако искате да подкрепите „Витоша – достъпна за всички“ и да подпомогнете достъпа до планината на хора с увреждания, можете да направите дарение на следната банкова сметка:

Получател/Титуляр:ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
IBAN:BG89TTBB94003121040423
BIC:TTBBBGSF
При банка:Сосиете Женерал Експрес банк
Основание за плащане:Избери, за да помогнеш