Искаме съвременно лечение на недребноклетъчния рак на белия дроб, но липсва държавна стратегия за навременна и модерна диагностика на това заболяване, съобщиха експерти по повод Месеца за борба с рака на белия дроб. Националната пациентска организация ще даде старт през януари 2017 г. на Факултет „Недребноклетъчен карцином на бял дроб“ към програмата „Университет за пациенти”. Обучителни материали ще се публикуват на uni.npo.bg, ще има семинари за пациенти и ще се осигури възможност за безплатен достъп до високоспециализирана туморна диагностика за рака на белия дроб. Ето какво сподели по темата доц. д-р Жасмина Михайлова, д.м.н., началник на Клиниката по медицинска онкология във ВМА.
-Доц. Михайлова, какво представлява ракът като заболяване?
- Под това популярно наименование стоят над 300 заболявания с различни причини за възникването си и с различна прогноза. Безсмъртието на туморната клетка, неконтролираното й делене, избягването на контролните механизми на имунната система и образуването на собствена съдова мрежа са характерни за злокачествените тумори. Една от туморните локализации е белодробният карцином с неговите подвидове – дребноклетъчен и недребноклетъчен. 85% от всички случаи на белодробен карцином са  недребноклетъчен рак. Установяването на подвидовете рак е изключително важно, защото определя последващата терапевтична стратегия и ефекта от лечението.

- Каква е статистиката за заболеваемостта?
- Голям бич е белодробният карцином, убиец в световен мащаб. През 2015 г. в света са се разболели близо 2 милиона души, а 1,5 млн. от тях са умрели. За 2013 г. в Европа смъртността от белодробен карцином при мъжете има малък спад – с 6% в сравнение с 2009 г. Докато при жените имаме увеличение със 7%. Причината за това е увеличената честота на тютюнопушене при жените. Разбира се, злокачествените заболявания са системни болести, които не се появяват само от един рисков фактор.

От последните данни в раковия регистър за 2013 г. има 4160 нови случая на белодробен карцином, като 81% са мъже, а починалите са 3624. С 19,3% карциномът на белия дроб в сравнение с другите ракови заболявания е на първо място при мъжете и на пето място при жените с 5,3%. При мъжете този карцином е основна причина за смърт от злокачествено заболяване с 28%, а при жените е на трето място с 9,3%.

Морфологично доказан с взет материал от тумора недребноклетъчен рак на белия дроб имаме при 72% от заболелите българи. Тревожно е, че 28% от заболелите остават без хистологична верификация. Това означава, че за тях е невъзможна прецизирана, адекватна, съвременна терапия.

-Каква е причината за този висок процент болни без хистологично доказана диагноза?
- Поради невъзможност за взимане на хистологична проба, поради много късна диагноза и доказване на заболяването едва на аутопсионната маса и др. При 38% от българите с белодробен карцином той е открит в четвърти метастатичен стадий. Но дори и в четвърти стадий, ако се установи морфологично типът белодробен карцином, тези пациенти все пак имат възможност за адекватно, съвременно лечение. Докато тези 28% с морфологично неустановена диагноза остават на някакво симптоматично лечение, на палиативни грижи.

Факт е, че в България има нужда от ефикасна диагностика, която е важно да бъде включена в национална стратегия и чието финансиране да бъде поето от НЗОК. Само тогава може да прилагаме съвременно, персонализирано лечение. Изключително важен е имунохистохимичен анализ на взетите проби, с които се определя видът на тумора. За да бъде успешно лечението на пациента, е важно след това да се извърши изследване на генните мутации в материала. Едва тогава може да бъде приложено съвременно таргетно лечение. Без всички тези изследвания то е безмислено. От БЛС обещаваха да се преборят за финансиране на самостоятелна клинична пътека „Патологоанатомична диагноза”. Но това не е факт.
 
Мара КАЛЧЕВА, в. "ДОКТОР"

ОЩЕ 100 ВЪПРОСА И ОТГОВОРА ЗА ЗДРАВЕТО ЧЕТЕТЕ В НОВИЯ БРОЙ НА "ДОКТОР", КОЙТО ВЕЧЕ Е НА ПАЗАРА