Хора, преминали успешно курс на лечение на зависимост към наркотични вещества, ще могат да започнат работа по Националната програма за заетост 2019-2020, съобщават от Министерството на труда и социалната политика, съобщава "Монитор".

Шанс за работа ще получат безработни с трайни увреждания, както и неработещите над 50-годишна възраст. Тяхната реализация ще се изразява в обучение и заетост в различни професионални сектори.

В плана на стратегията за активен живот на възрастните хора в България е да се осигурява работа и на тежко болните и самотни хора.

Над 545 000 лв. допълнително ще се насочат към Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Това реши Националният съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната политика, заявиха от институцията. Допълнителните средства се осигуряват чрез вътрешно преразпределение на 1 624 788 лв. от бюджета на Националния план за действие по заетостта за 2019 г. Това ще даде възможност на 657 души да започнат работа.

Допълнителни 370 430 лв. пък ще се насочат и към Националната програма „Помощ за пенсиониране”. По нея се осигурява заетост за период до 24 месеца за безработни над 58 години, с което се подобряват възможностите за включените в програмата хора да придобият право на пенсия. От началото на 2019 г. до края на септември по програмата са работили 794 души, сочат данните на МТСГ. Изразходваните средства са 4 068 730 лв.

Увеличение на средствата е предвидено и по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” - с 325 275 лв.

Бюджетът на програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица също ще се повиши с 218 221 лв.

В Националния план за действие по заетостта за 2019 г. за активна политика на пазара на труда са предвидени 69 540 000 лв. С тях се осигурява заетост за 17 573 безработни и обучение за 11 096 безработни.

От социалното министерство заявиха още, че насочването на допълнителни средства към програмата за заетост на хора с увреждания се налага поради големия интерес към нея от страна на работодателите и безработните. По нея се осигурява заетост и доходи за период от 2 години. За голяма част от тях това е единствената възможност за трудова реализация. От началото на 2019 г. до края на септември по програмата са работили 1231 души. За техните възнаграждения до момента са изразходвани 6 300 731 лева.