Кандидатът за кмет на Пловдив от БСП за България Николай Радев открои основните акценти от програмата на левицата за солидарно осигуряване на по-добри социални услуги и грижи на традиционна среща с представители на Съюза на глухите. 

„Управленската ни програма „Пловдив на хората” предвижда обхватът и видът на социалните услуги да се разшири. Винаги сме подкрепяли хората със специфични потребности и ще продължаваме да го правим – това е същностна черта на автентична лява партия като нашата” – подчерта в кандидатът с номер 56.

Той представи платформата на БСП за Българи, озаглавена „Пловдив на хората“.

В нея е записано, че администрацията трябва да е достъпна за всеки пловдивчани.

„Това означава наличието и на жестови преводачи, за да получите нужната услуга и внимание“, обърна се Николай Радев към домакините си от Съюза на глухите в Пловдив.