Вене Сотиров е бивш ръководител от голям ранг, по настоящем пенсионер. В продължение на 32 години той беше председател на ВРК-Мургаш Кремиковци. Той не е бил и не е бизнесмен. За съжаление похитителите не правят разлика между ръководител и бизнесмен. Това се посочва в писмо на Ирина Сотирова, председател на ВРК-Мургаш-Кремиковци адресирано до похитителите на Вене Сотиров.
В писмото на Ирина Сотирова се казва още:
„Кооперацията, която той ръководи в продължение на години не е на Вене Сотиров, тя е собственост на 400 член-кооператори, които имат дялово участие в нея, и от дейността й получават годишен дивидент, отстъпки при пазаруване в магазините си и др. Имуществото е собственост на член-кооператорите, а имуществото на другата ни сруктура Мургаш-КООП АД, освен че е собственост на Кооперацията, е и собственост на 70 на брой акционери. Автомобилът който ползва Вене Сотиров също е собственост на Мургаш-КООП АД ,не е личен. И аз и Вене Сотиров сме ръководители на тези две структури. Ние сме назначени да ги управляваме след избор, ние сме на изборни длъжности и нищо тук не е наша собственост. Получаваме за работата си заплати, които ни се определят съответно от общото събрание на акционерите на Мургаш - КООП АД и с решение на Управителният съвет на Кооперацията-ВРК Мургаш Кремиковци.
На 26. 03. 09 г. Вене Сотиров се оттегли по негова молба от длъжността Председател на Кооперацията. Аз се кандидатирах и бях избрана от 70 пълномощници на Извънредно предсрочно изборно събрание. Миналата седмица свиках първият си Управителен Съвет, който наред с други въпроси ми определи и заплата в размер на 1440 лв.
Вене Сотиров в Мургаш - КООП АД получава заплата в размер на 1779лв. Разликата между бизнесмен и ръководител е огромна. Но за съжаление много хора не познават нашите структури тук и въобще в страната и считат, че това е частен бизнес. В страната като нашата кооперация, има около 840 на брой кооперации. Всичките те имат председатели какъвто беше и Вене Сотиров, какъвто съм сега и аз. Всички кооперации имат материални бази като хлебопекарни, магазини, ресторанти, хотели, производства и други, които са изключителна собственост на член-кооператорите и съответните Кооперации.
Към всички Председатели на кооперации беше спуснато решение на УС на ЦКС за обновяване и реконструкция на магазинната мрежа. И всички ние в изпълнение на повелята на ЦКС, започнахме работа по преоборудването и модернизацията им. Всички си спомняте от недалечното минало за най-грозните и лоши КООП-магазини по малките градчета и села. В момента от около 3600 на брой работещи лоши, грозни магазини, вече около 500 са модернизирани в малки лъскави магазинчета и супермаркети. Всички Кооперации ползваме средства за ремонта и преоборудването им под формата на кредит от ЦКС, от фонда му "ИНВЕСТИЦИИ". Имаме облекчени условия за връщането на тези пари. Ние успяхме за 4 год. да обновим 7 от магазините си. Да, те вече не са вехтите магазинчета "КООП", а са нови лъскави магазини от Европейски тип, с компютърна система, с ЕИС за обработка на данни.
За целта имаме кредит към фонд "ИНВЕСТИЦИИ" на ЦКС, имаме и кредит към ЦКБ. Нито аз, нито Вене Сотиров сме собственици на тези магазини. С отвличането на Вене Сотиров аз се чувствам длъжна да разясня това на похитителите, за да не се объркват занапред, защото както него го отвлякоха, така утре може да бъде отвлечен и друг предприемчив председател на кооперация в страната, който е обновил магазинната си мрежа
Както ние, така и всички председатели в страната нямаме нищо наше. Нищо освен голата си заплата, лъскавия си външен вид и големите си имена. Нямаме нищо лично момчета! П.С. Държа да ви уведомя, че информаторът ви е подал абсолютно погрешна информация. Повярвайте ми.
При вас е един много тежко болен човек с диабет и високо кръвно налягане. Познавам го и знам, че на този стрес той няма да издържи. Поне му купете част от животоподдържащите го лекарства: Сиофор-1000, Диапрел-MR-30mg, Беталок-zok-100mg, тертенсиф-sr-1,5mg, акупро-20mg, милгамма-N-меки капсули, аспирин-протект-100mg.
С Уважение Ирина Сотирова Председател на ВРК Мургаш-Кремиковци”./БЛИЦ