Дупнишка майка е направила нотариално заверено пълномощно на непълнолетната си дъщеря да излиза с пълнолетния си приятел след 22 ч. Момичето навършва 18 г. след два месеца, съобщава Дарик.
За документа потвърдиха от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, но уточниха, че това е решение на родителите, а не становище на комисията.
„ За първи път виждам такова пълномощно. То е издадено въз основа на чл.8 от Закона за закрила на детето, според който родителите са длъжни да придружават децата си или да осигурят пълнолетно дееспособно лице за придружител на децата си до 18 години след 22 ч.", коментира секретарят на комисията Евгения Станчева. /БЛИЦ