Европейската комисия изрази силна тревога от проявите на насилие срещу роми в Унгария и други държави и призова европейските правителства да организират информационни кампании за решаване на проблема
Много съм разтревожен от тези инциденти, заяви европейският комисар за заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла. "Изглежда в някои европейски страни ромите са станали мишена на организирано расистко насилие, подхранвано от политически популизъм, насаждащи омраза изказвания и медийни кампании. В някои случаи ромите са превърнати в изкупителни жертви на по-големи обществени проблеми", отбеляза Шпидла. Европейската комисия "остро осъжда всички форми на насилие срещу ромите и призовава властите на всички европейски държави да гарантират личната сигурност на всички хора на територията им. Самото значение на ЕС е да се отиде отвъд всичко, което е характеризирало историята на този континент векове наред, включително расовата омраза, погромите и опожаряванията. Европа е правото за всеки мъж, жена и дете да живее живота си свободно, без дискриминация", подчерта еврокомисарят. Той отбеляза, че "крайната бедност, социалното маргинализиране, липсата на редовна заетост и ниското ниво на образование са факти" за това малцинство. Тези проблеми обаче може да се решат чрез "целенасочени действия" на ЕС и държавите-членки, добави той. Публикуван във вторник доклад на Съвета на Европа отбелязва, че Унгария и България трябва задължително да подобрят борбата си срещу дискриминациите към ромското, турското, македонското и еврейското малцинство. /АФП