От Министерството на околната среда и водите предупреждават, че се очаква повишаване на речните нива в цялата страна. Нивото на река Тунджа в района на Елхово е достигнало оранжевия праг за предупреждение. По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) тази нощ се очакват валежи в западната половина на страната, а утре и в източната.
Прогнозираното количество валежи ще е между 5-30 л/кв.м в изолираните райони до 40 л/кв.м. На 19 ноември 2014 г. в следобедните часове от запад валежите ще отслабнат и в много райони ще спрат.<br /> <br /> На 20.11.14 преваляванията ще бъдат предимно слаби, като повече ще са на места в Северна България. Очакваното количество на валежите ще бъде между 1-10 л/кв.м. На база метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре през деня тенденцията за понижаване и задържане на речните нива ще се запази. Към настоящия момент голяма част от наблюдаваните реки са с водно количество около и над нормата за месец ноември. От утре вечер ще започне повишение на речните нива в цялата страна, като значителни ще бъдат:<br /> <br /> &bull; Дунавски водосбор &ndash; басейните на реките:<br /> - Тополовец<br /> - Войнишка<br /> - Витбол<br /> - Арчар<br /> - Скомля<br /> - Лом<br /> - Цибрица<br /> - Огоста<br /> &bull; Черноморски водосбор &ndash; басейните на реките:<br /> - Факийска<br /> - Велека<br /> &bull; Източнобеломорски водосбор &ndash; басейните на реките:<br /> - Тунджа<br /> - Долното течение на Марица<br /> &bull; Западнобеломорски водосбор &ndash; басейните на реките:<br /> - Струма<br /> <br /> По данни от системата за ранно предупреждение при наводнение за басейните на реките Тунджа и Марица нивото на р. Тунджа в района на гр. Елхово е достигнало оранжевия праг за предупреждение, като се очаква през следващите дни водното ниво да се повишава в резултат на прогнозираните валежи.<br />