Kриптовалутите са едно от проявленията на новите блокчейн технологии и са в тренда на съвременното развитие на икономиката, каза доц. д-р Анита Атанасова - дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, който има зад гърба си серия публикации у нас и в чужбина.
Тя бе сред лекторите на научно-практическа конференция, посветена на финансите в съвременния променящ се свят, по повод 95-годишнината от създаването на катедра "Счетоводна отчетност" в Икономическия университет - Варна.

Атанасова коментира нововъзникващите криптовалути и проблемите, свързани с липсата на нормативна уредба, която да регулира тази система.

По думите й на ниво ЕС вече са направени стъпки, тъй като новата директива срещу прането на пари, влизаща в сила в началото на 2020 г., ще изкара на светло притежателите на криптовалути.

Според Атанасова, въпреки че тези средства все още не са легализирани, те могат да бъдат осчетоводявани и собствениците им трябва да плащат данъци. Позицията на Атанасова е, че криптовалутите не бива да бъдат заклеймявани, предава БТА.