През 2018 г. са проведени са 237 специализирани операции; 95 -  съвместно с други служби в МВР и 56 - с чужди партньорски служби. Пресечена е дейността на 121 организирани престъпни групи. Общо 260 са новообразуваните досъдебни производства Приключени са общо 224 досъдебни производства. По досъдебни производства са повдигнати обвинения на 834-ма, а по следствени дела - на 84-ма. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.
 

Самостоятелно и съвместно с други служби в и извън МВР и чужди партньорски служби са иззети общо 353,235 кг наркотици,  в т. ч. 234,445 кг хероин; 10,807 кг кокаин; 76,603 кг марихуана (суха маса канабис); 30,981кг амфетамин субстанция, 197,700 кг  екстази и др. Разкрити са нелегална лаборатория за синтезиране на метамфетамин и 8 закрити помещения за отглеждане на канабис. Пресечени са 7 трансгранични канала за наркотрафик. На чужда територия (Молдова, Испания, Португалия, Холандия, Франция, Турция) по сигнали и с участието на ГДБОП, са иззети общо 132,095 кг хероин; 1,200 кг кокаин, 100 кг марихуана и 500 стръка канабис. На територията на гр. Амстердам са разкрити две помещения, оборудвани за отглеждане на канабис. Задържани са общо 23-ма - 13 български граждани, 7 турски, 2-ма испански и 1 с двойно гражданство (молдовско и румънско);
 
По отношение на дейността, свързана с трафик на културно-исторически ценности - заловени са 3 042 монети и 2 524 други движими културно-исторически ценности. Пресечени са 8 трансгранични канала за трафик на културно-исторически ценности.
 
Във връзка с противодействието на трафика на хора усилията на ГДБОП са част от комплексния подход, прилаган от всички държавни институции, работещи по проблема. В провежданите държавни политики за справяне с трафика на хора на международно равнище, страната ни е оценена високо, включително  и от Държавния департамент на САЩ. В годишния доклад за трафика на хора за 2018 г. България е поставена в по-благоприятната Втора група от държави. По противодействието на трафика на хора България активно се включва в разработването и прилагането на световните и европейските стандарти. Практиката за създаване на съвместни екипи за разследване води до успешно проведени реализации на наша и чужда територия (6 СЕР за 2018 г.).
 
По направлението на дейност „контратероризъм“ -  иззети са 132 автомата, 4 карабини, 12 бойни пушки, 2 ловни пушки, 75 бойни пистолета, 44 573 различни по вид и калибър боеприпаси, 17 преработени газови оръжия; 8 кг взривни вещества; 59 детонатора; 2 400 запалки и над 700 цеви за бойно оръжие, отчитат от дирекцията.
 
През 2018 г. са пресечени 2 канала за контрабанда на цигари. Разкрита е нелегална фабрика за производство на цигари. Иззети са 23 357 057 къса цигари; 2 562 кг тютюн; 7 т петролни продукти; 21 225 л високоалкохолни напитки и 3000 бр. контрабандна стока..
 
Резултатите от дейностите по линия фалшификациите се обобщават както следва: иззети 32 149 фалшиви банкноти евро на обща стойност по номинал  3 214 770 евро; 1 302 314 фалшиви банкноти ЩД на обща стойност 130 116 350 ЩД; 34 973 фалшиви монети паунди на обща стойност по номинал 69 946 паунда. Разкрити са 3 печатници за документи и парични знаци; 5 работилници за документи, монети и електронни платежни инструменти /ЕПИ/ и 1 монетарница в Пловдив за производство на неистински монети, с номинал 2 паунда, на обща стойност 69 946 паунда. Пресечен е канал за трафик на фалшиви банкноти.
 
Мащабна по обем е работата по приоритетното направление за противодействие на  киберпрестъпността: от над 100 адреса са иззети 94 сървъра; 70 сателитни приемника;  над 80  компютърни конфигурации, лаптопи и таблети; над 40 външни хард диска; над 60 устройства за нерегламентиран достъп до телевизионни програми, обекти на авторско право; устройства за преобразуване на сигнал, мрежово оборудване, множество флаш памети; електронни устройства за дистанционно манипулиране на софтуера на игрални автомати; компютърни конфигурации със специализиран софтуер за сваляне и разпространение на материали с порнографско съдържание; огромно количество файлово съдържание на сексуално насилие над деца; над 6 хил. артикула с отличителните белези на световни търговски марки; над 120 хил. лв.; хардуерни устройства за достъп до компютърно информационни данни (криптовалута). За първи път в България са иззети различни видове и количества криптовалути (eтериум, биткойн, лайткойн и фотурокойн), оценени на над 4 млн. лв.. Важен момент в сферата на борбата срещу престъпленията с интелектуална собственост, е изваждането на България от т.нар. „Специален списък 301“, в който фигурира през последните 5 години. Този акт е израз за признанието на международните партньори за усилията, положени от нашата страна.
 
През изтеклата година ГДБОП продължи трайно и задълбочено да развива оперативното сътрудничество с чужди партньорски служби, да се възползва пълноценно от капацитета на европейските и други релевантни институции и да прилага добри практики и механизми. Дирекцията се утвърди като равностоен и конструктивен партньор със своя авторитет и принос в борбата с трансграничната организирана престъпност.
 
През 2018 г. са проведени 56 съвместни операции с чужди партньори на територията на страната и извън нея (24 международни и 34 реализации – резултат от паралелни разследвания, сигнали, молби за правна помощ и обмен на информация). Документирана е дейността на 12 ОПГ (4 по линия наркотици; 1 - трафик на КИЦ; 2 - трафик на хора; 1 - незаконна миграция; 2 - по линия на фалшификации и 2 - по киберпрестъпност).
 
Един от най-използваните модели за ефективно противодействие на трансграничната организирана престъпност е създаването на съвместни екипи за разследване (СЕР). През отчетната година ГДБОП е участвала в 11 екипни разследвания – 6 за трафик на хора /с Швеция, Швейцария; Норвегия;  Великобритания, Белгия и Холандия/; 1 за контратероризъм /с  Великобритания, Холандия, Белгия и  Франция/; 3 по линия фалшификации, от които 2 - с Испания и 1 - с Франция и 1 с Норвегия по киберпрестъпност.
 
Постигнатите крайни резултати от ГДБОП дават основание да определим 2018 г. като една успешна по противодействие на организираната престъпност. Индикатор за това са присъдените множество колективни и индивидуални награди, в т.ч. и наградата „Полицай на годината“ от фондация „Доверие и закрила“, за цялостната дейност на сектор „Фалшификации“, както и  I-ва награда за същия сектор от SELEC, Букурещ за успешно проведената международна операция „Паспорт“ с Албания и Македония за незаконно производство на неистински официални документи за самоличност и пари.