Запрашаването на въздуха в София скочи 5 пъти над допустимото в някои квартали за последните 24 часа. Това сочат отчетените стойности.

Четири пъти повече е било запрашаването на въздуха в кв. „Дружба” към 14 ч., както и в "Красно село" и "Младост". В „Надежда” са отчетени стойности над пет пъти към 12 часа, пише bTV.


Пределно допустимата концентрация за фини прахови частици е 50 µg/m3 и се отнася към средноденонощната концентрация, осреднена за 24 часа.

Станция „Павлово” отчита фини прахови частици четири пъти повече от нормите в периода от 11 до 13 ч.