Предприети са мерки от страна на Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) за съхраняване на породата на източнобалканската свиня. Това каза за Агенция „Фокус“ Георги Йорданов, изпълнителен директор на ИАСРЖ.

„Източнобалканската свиня е животно, което се развъжда само на територията на нашата страна и е много специфично като порода. Затова наше задължение и ангажимент на цялото общество е ние да положим максимални грижи тази порода да бъде запазена.

Във връзка с опазването министър Танева организира работна среща по този въпрос с източнобалканската свиня и чумата, която върлува и в страната, и в съседните държави“, каза той. Йорданов подчерта, че съхранението на биологичните ресурси се извършва ексито и инсито. „Инсито е в тяхната страна, а ексито извън ареала на обитаване.

По отношение на инсито метода най-добрите ферми бяха поставени под карантина. Животните бяха затворени и не могат пашуват, да се хранят в стопанствата и по този начин да увеличим степента на биосигурност и да нямат контакт с други животни. Този метод изигра своята роля до определена степен. Факт е, че имаме животни, които са заразени с АЧС“, допълни той.

„Затова веднага веднага преминахме към втория метод – ексито. Веднага изведохме животни от най-добрите стада, с които работи развъдната организация за източнобалканската свиня. Тези животни са настанени в станцията за изкуствено осеменяване в град Сливен. Подбрани са най-типичните животни, които не са родствени.

Подбрани са млади, разплодни животни. Условно бременни имаме около 5 - 6 прасета досега и имаме четири мъжки животни, които са от неродствени линии развъждани. Целта е засега да съхраним ексито животните докато имаме стабилност по отношение на ситуацията с африканската чума“, допълни още той.

„Тези животни да могат да бъдат върнати след това естествената им среда. Предприета е и друга мярка от страна на Министерството на земеделието. От тези животни не е замразяван семенен материал.

Тези млади нерези, които са закупени и настанени в Сливен, ще се работи по направление да ги научим те да могат да дават семенен материал и да се направят опити за замразяване на генетичен материал от тях“, каза още Йорданов.

„Животните, които са под контрол, не са много. Ние имаме към 1500 животни, които са под селекционен контрол на асоциацията. Източнобалканската свиня е много специфична порода животни. Има голям проблем около тяхното опазване.

А той е свързан с спецификата на технологията им на отглеждане. Тези животни се отглеждат свободно-пасищно. Те не са като другите културни породи свине, да можеш да си я затвориш и да я храниш в свинекомплекс или в определено помещение. Това са животни, които трябва да ходят в природата“, подчерта той.