В държавата хората мислят, че всичко е наказателна отговорност, че всеки трябва да влезе задължително в затвора. Но не всеки път това е така. Интересът на обществото е - не да храни някого в затвора, а когато има причинена материална щета, тя да бъде възстановена, да има превенция и неотменимост на наказанието.

Това каза главният прокурор Иван Гешев по време на среща със студенти от кръжока по наказателно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които гостуваха на прокуратурата в Съдебната палата в гр. София. Ръководител на кръжока е проф. Лазар Груев, бивш председател на Върховния касационен съд. На срещата присъства и преподавателят в катедрата доц. д-р Николета Кузманова, съобщиха от прокуратурата.

Срещата бе по желание на студентите. Проф. Груев уточни, че е била проведена анкета сред тях и мнозинството са пожелали да се срещнат с главния прокурор. Заедно с него при студентите бяха и заместник главните прокурори Даниела Машева и Красимира Филипова.

Пред младежите Иван Гешев подчерта, че има други по-ефективни методи, с които може да се постигне много по-голям резултат, отколкото със средствата на наказателната репресия. „Тя трябва да е крайният вариант“, каза главният прокурор.

Той посочи още, че диалогът между практикуващите юристи и представителите на академичната общност помага на магистратите да излязат от рутината. „Необходима е по-директна връзка между практиката и науката“, заяви главният прокурор.

Иван Гешев и проф. Лазар Груев се обединиха около мнението, че са необходими спешни промени в Наказателния кодекс, но те трябва да бъдат направени внимателно. „Най-много промени в Конституцията са правени в частта за съдебната власт. Особената част на Наказателния кодекс е кърпена, кърпена и има толкова противоречия в размерите на наказанията. С изменения в закона на парче, без промени в Особената част, няма да решим проблемите в наказателното право и процес“, каза главният прокурор.

Иван Гешев отговори на множество въпроси на студентите, които се интересуваха както от проблемите в работата на прокурорите, така и от трудностите при разследването, особено при корупцията и киберпрестъпленията. Главният прокурор обясни, че за да се догони нарастващия темп на модернизация на този вид престъпления прокуратурата разчита основно на три механизма – техника, взаимодействие с партньорските служби и постоянно обучение на магистратите.

На въпрос дали професията на главен прокурор му тежи, Иван Гешев отговори: „Обичам да съм прокурор, но най-приятната част от живота ми беше когато бях следовател. Ограниченията от това да си главен прокурор са огромни в личен план, но смисълът на професията е да помагаш на колегите си, да ги защитаваш и в крайна сметка да направиш нещо за системата и страната“.