Да се разреши продажбата на горива без касови бележки. Това ще стане възможно, ако се приемат промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, предложени за обществено обсъждане от Министерството на икономиката, съобщава "Труд".

Абсурдът е, че става въпрос за акцизни стоки, поставени от министъра на финансите в списъка на стоките с висок фискален риск.

Вратичката е оставена с нов текст в закона, който предвижда горива да могат да се продават на трети лица, ако те бъдат отчетени по Закона за ДДС. Има два вида начина за отчитане на горива по Закона за ДДС, обясниха за “Труд” експерти. Единият е този, който знаем всички – отиваме на бензиностанцията, зареждаме гориво и получаваме касова бележка.

Другият начин е предвиден за т. нар. крайни индустриални потребители. Тоест доставчикът на гориво кара с цистерната бензина или дизела на получателя. За продажбата доставчикът подава електронна декларация за доставка в НАП, а получателят изпраща електронна декларация за получаване. Целта на това гориво е за лично крайно потребление – за котела, за оранжериите.

На практика обаче получателят може да продаде това гориво на трето лице, без да издава касова бележка. Схемата е много лесен начин за измами с ДДС, защото получаваш гориво на една цена, какво го правиш, на кого го продаваш не е ясно, коментираха експерти. И дават за пример: “Взимате си една цистерна или камионче и започвате да продавате гориво без документи”.

В бранша вече се говори за масиран внос именно на такива съоръжения. 300 – 400 камиончета вече са внесени у нас през последните месеци.

Друга промяна, записана в проекта за изменение на закона за горивата, предвижда бензиностанцията да може да бъде модулна, което на практика означава всичко – от преместваем обект до бидон с пистолет.

От години браншът предупреждава, че именно през тези мобилни бензиностанции минава цялата контрабанда на горива в страната. Сега, вместо тази практика да бъде ликвидирана, законът им дава легална дефиниция и начин те да оперират.

Експертите са категорични – от тези две промени в закона на практика се легализира сивият сектор в търговията с горива.

Друга вратичка, която се предвижда в закона, касае газовите бутилки. По Закона за акцизите и данъчните складове газови бутилки, по-големи от 5 кубични дециметра, трябва да се пълнят само в данъчни складове.

Това гарантира, че бутилката там се проверява, тества се, пълни се, мери се и є се слага защитен стикер. В действащия закон за горивата е казано, че това е така и тези бутилки ще се пълнят само в данъчни складове и ще се дистрибутират от компании.

Сега обаче се предлага текст, според който големите бутилки ще могат да се зареждат във всякакви пълначки, където досега беше позволено само зареждането на малки битови или туристически бутилки.

На практика расте опасността отново да има инциденти с газови бутилки, защото тези помещения нямат никакви мерки за безопасност на бутилките.

Настрани остава и фактът, че от там се изписва газ, която отива на газстанциите без акциз.