Близо 210 милиона лева от еврофондовете за опазване на биологичното разнообразие в България са отпуснати в програмния период от 2007 до 2013 година, съобщиха от Министерството на околната среда и водите, пише "Труд".

Проверка на вестника показа, че по-голяма част от това огромно финансиране е отишло в джобовете на “екологичните” организации от коалицията “За да остане природа в България”. До днес не е известно техен проект да е бил проверяван от прокуратурата, въпреки десетките доказателства за злоупотреби.

Държавното обвинение започна активно разплитане на далаверите с къщите за гости, където става въпрос за злоупотреби за около 200 милиона лева, отпуснати по Оперативната програма за развитие на селските райони. В същото време няма реакция по усвоените пари от “природозащитните” НПО по Оперативна програма “Околна среда”, където сумата в сектор “Биоразнообразие” е почти същата. Спокойствието, на което се радват “зелените”, може да бъде обяснено с отворен над тях политически чадър.

Изсмуканите евросредства от “еколозите” изобщо не отиват за опазването на застрашените видове у нас, а се ползват за политически пиар, очернящи страната ни кампании в чуждестранни медии, съдебни дела срещу ключови инвестиционни проекти и удовлетворяване на лични финансови интереси. 

Няма логичен отговор на въпроса защо прокуратурата и службите за сигурност повече от 10 години се правят, че не съществуват злоупотреби с еврофондове в опазването на природата, след като са налице десетки примери за меко казано съмнителната полза от проектите, реализирани от “природозащитниците”.

Именно по Приоритетна ос 3 на ОПОС 2007-2013: “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, “еколозите” от “За да остане природа в България” получават финансиране, за да разчертаят границите на европейската мрежа от защитени зони “Натура 2000”. Както “Труд” многократно е съобщавал, за тази дейност “зелените” НПО получават 9 милиона лева.

Вместо да спазят европейските изисквания всяка зона да бъде обявявана за защитена на базата на неоспорими научни доказателства, събрани от работа на терен, с точни координати и маркирани с GPS маршрути, “еколозите” свършват цялата работа от бюрата в офисите си в София. „

Ползват така наречените прогнозни модели, които нямат никаква стойност – в момента по тяхна преценка 34.8% от територията на България е в границите на Натура 2000. “Зелените” използват това, за да спират чрез съдебни дела ключови инвестиции от регионално и национално значение. Но най-ощетени са 1 200 000 собственици на частни имоти, които не могат да се разпореждат с тях, защото на хартия се води, че на тези терени има защитени видове.

Прокуратура до днес не се е поинтересувала как така в Натура 2000 освен тези частни земи, са попаднали гробището край село Топола, хвостохранилището на голяма минна компания, военното летище край Балчик и още много други терени, които не отговарят на критериите за защитени зони. С европари за опазване на биологичното разнообразие “еколозите” са правили и Плановете за управление на много от защитените територии у нас – Националните и Природните паркове.